ASHTANGA YOGA TAKÁ AKO BOLA - Nancy Gilgoff

Od Nancy Gilgoff, písala Aharona Shackman

Voľný preklad: Vimana.sk

Toto je spôsob akým učil Guriji mňa, Nancy Gilgoff, prvú a druhú sériu Ashtanga Yoga počas mojej prvej cesty do Mysore v roku 1973. Ja a David Williams sme v Mysore strávili štyri mesiace a mali sme dve hodiny jogy denne (okrem sobôt, splnu a novu mesiaca).

Na prvej hodine som sa naučila robiť päť Surya Namaskara A (pozdrav slnku A) a tri záverečné pozície – Yoga Mudrasana, Padmasana a Tolasana. Druhá hodina, neskôr v ten istý deň, päť Surya Namaskara A a päť Surya Namaskara B, plus tri záverečné pozície. Na ďalšej hodine mi Guruji povedal, aby som robila len tri Surya Namaskara A a B a aby som to dodržiavala počas mojej praxe. Potom začal pridávať najmenej dve pozície na každej hodine, vždy s troma záverečnými pozíciami.

Guruji ma naučil pozície v stoji až po Parsvottanasanu, ale bez Parivrtta Trikonasana a Parivrtta Parsvakonasana. Po Parsvottanasane som prešla do Dandasany.

Medzi pozíciami v sede bolo minimálne množstvo vinyas. Medzi stranami neboli žiadne vinyasy. Medzi variáciami tiež neboli žiadne vinyasy – všetky Janu Sirsasany A, B a C boli spolu (pravá strana, ľavá strana A, pravá, ľavá B, pravá, ľavá C), potom vinyasa pred Marichyasanou. Všetky variácie Marichyasana, A, B, C a D, boli spolu, bez vinyas medzi stranami alebo variáciami; Vinyasa bola pred Navasanou, ktorá sa opakovala tri krát. Baddha Konasana, Upavishta Konasana a Supta Konasana boli tiež spolu bez vinyas medzi nimi. Ubhaya Padangusthasana a Urdhva Mukha Paschimottanasana sa taktiež robili spolu, bez vinyasy medzi – naučila som sa jednoducho prechytiť ruky po Ubhaya Padangusthasane a ísť priamo do Urdhva Mukha Paschimottanasany.

V Kurmasane nás Guruji učil aby sme dali ruky rovno od ramien (paže boli v priamke), s kolenami blízko ramien. V prechode do Supta Kurmasany nebola žiadna vinyasa; Najprv sme stiahli nohy späť, zaguľatili sme chrbát, potom sme za chrbtom spojili ruky a až potom prekrížili členky pred hlavou, hlava bola na zemi.

Po Setu Bandhasane, nás Guruji naučil Utthity Hasta Padangusthasanu a Ardha Baddha Padmottanasanu – boli priradené na koniec sekvencie v stoji a nasledovali po Parsvottanasane. (Utkatasana a Virabhadrasana neboli v tejto sérii, ani Parivritta Trikonasana alebo Parivritta Parsvakonasana, ktoré boli pridané neskôr.)

Akonáhle sme do série vložili Utthita Hasta Padangusthasana a Ardha Baddha Padmottanasana, na rad prišla druhá séria, ktorá bola pridaná na konci prvej série hneď po Setu Bandhasane začínajúc Pashasanou. V podstate sme netušili, že existujú dve série až do konca prvého štvormesačného pobytu, až keď sme odchádzali tak nám Gurudži dal papier so zoznamom pozícií, ktoré boli uvedené ako Primary, Intermediate, Advanced A a Advanced B. V tomto bode nám povedal, aby sme absolvovali jednu sériu denne a len raz denne. Počas prvej návštevy Mysore sme sa naučili prvú a druhú sériu a potom sme ich praktizovali spolu dvakrát denne.

Druhá séria tiež obsahovala menej vinyas. Medzi stranami neboli žiadne vinyasy (v Pashasane, Krounchasane, Bharadvajasane, Arda Matsyendrasane, Eka Pada Sirsasane, Parighasane a Gomukhasane). Od Shalabhasany po Parsva Dhanurasanu sa asány robili v skupine, s vinyasou až na konci. Ushtrasana po Kapotasanu sa tiež robili všetky spolu, s vinyasou až po Kapotasane. To isté platí pre Eka Pada Sirsasanu až po Yoganidrasanu – neboli žiadne vinyasy až po Chakrasanu po Yoganidrasane.

Druhá séria, ako nás ju učil Guruji počas tejto prvej návštevy, zahŕňala Vrishchikasanu po Karandavasane. Naučili sme sa držať Pinchu Mayurasanu päť dychov, dávať nohy do lotosu a dole do Karandavasany, držať päť dychov, nádych hore a potom výdych priamo do Vrishchikasany – päť dychov. Séria skončila s Gomukhasanou. David chcel viac a tak na jeho žiadosť Guruji pridal Supta Urdhva Pada Vajrasanu a sedem stojov na hlave – Baddha Hasta Sirsasana A, B, C a D boli vyučované najprv s Mukta Hasta Sirsasanou A, B a C. Guruji povedal, že toto je zo štvrtej série.

Záklony zo zeme (Urdhva Dhanurasana) a zo stoja („drop-backs“) boli vyučované po druhej sérii, rovnako ako zvyšok záverečnej sekvencie (Paschimottanasana, Salamba Sarvangasana, Halasana, Karnapidasana, Urdhva Padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana Padasana a Sirsasana). Až do tohto bodu sme na konci našej praxe robili iba Jogu Mudrasanu, Padmasanu a Tolasanu.

Guruji nás učil Pranayámu po tom, ako sme sa naučili celú druhú sériu (na konci tretieho mesiaca v Mysore, asi mesiac po tom, ako sme sa naučili všetko o druhej sérii).

Myslím, že keď prišiel Guruji do Maui v roku 1980 (Paia), pridal viac vinyas počas vyučovania vedených hodín. Keď som sa ho spýtala, či ich mám v mojej praxi robiť alebo nie, povedal mi aby som si ich pridala, pomôže mi to s vybudovaním sily. Počas návštevy v roku 1980 v praxi ešte nebola  žiadna Parivritta Trikonasana, Parivritta Parsvakonasana, Utkatasana alebo Virabhadrasana. (Pri ďalšej, neskoršej návšteve USA, Guruji pridal Parivritta Trikonasanu a Parivritta Parsvakonasanu. Pri návrate do Maui uvidel, že robíme Parivritta Parsvakonasanu a opýtal sa, prečo to robíme a povedal, že toto je “ Bláznivá pozícia “ že by sme ju nemali robiť, ale celá skupina na Maui túto pozíciu mala veľmi rada tak ju tam nakoniec nechal.) (Utkatasana a Virabhadrasana boli pridané asi niekedy koncom 80. rokov.)

Pôvodne existovali štyri série Ashtanga Yoga: Primary, Intermediate, Advanced A a Advanced B. Piatou sériou bola „Rishi séria“, o ktorej Guruji povedal, že sa má robiť keď praktizujúci “ovládne” spomínané štyri série.

Originál: http://www.ashtangamaui.com/articles-by-nancy/