Ktorú hodinu si mám vybrať?

Možností ako začať s jogou je viac. Na svete je nás cez 7 miliárd a každý človek je iný. Preto každému jednému človeku môže vyhovovať iný štýl zoznámenia sa s jogou. Vo Vimane sa okrem pravidelných hodín konajú aj rôzne kurzy. Aktuálny rozvrh kurzov ktoré pripravujeme, nájdete tu.

Mysore

Mysore (Majsor) je najtradičnejší spôsob praktizovania jogy. Mysore je mesto v Indii kde vyučovali jogu Krishnamacharya a Pattabhi Jois.
Tento pôvodný prastarý prístup k joge umožňuje dosiahnuť výsledky nie len na fyzickej úrovni.
Na hodine sa žiak naučí detailné prevedenie ásan v spojení s dychom, ktorý je pre prax jogy kľúčový.
Každý praktizuje jogové ásany jednej zo série Aštanga jogy, v tempe svojho dychu.
Na hodine teda robí každý niečo iné a učiteľ praktizujúcim dopomáha v pozíciách, prípadne praktizujúcim pridáva nové pozície. Nejedná sa teda o dnes moderné hodiny, kde učiteľ precvičuje a žiaci po ňom opakujú.

Naučíte sa pozornosť obrátiť na seba, na svoj dych a na budovanie svojej jogovej praxe.

Začiatok hodiny je v rozvrhu pevne stanovený. Na hodiny Mysore môžete prísť kedykoľvek v rozpätí 30minút po začatí hodiny.

Táto hodina je vhodná pre všetky úrovne.

Je pre každého, kto chce spoznať sám seba, skutočne porozumieť joge a naučiť sa ju od základov.

Cena: 4,-

Táto hodina je limitovaná pre 8 ľudí. Preto sa prosím dopredu registrujte cez rozvrh.

Súkromná hodina

Súkromné hodiny sú v ponuke hlavne pre ľudí, ktorým nevyhovuje ani jeden z ponúkaných časov pravidelných hodín. No sú to hodiny určené aj pre tých čo majú špecifické zdravotné problémy a sú potrebné dlhšie individuálne konzultácie. Na súkromných hodinách sa naučíte systém prepojenia pohybu s dychom. Na základe absolvovania Mysore a súkromných hodín si budete môcť budovať svoju vlastnú dennú jogovú prax.

Táto hodina je vhodná pre všetky úrovne.

Začiatok hodiny je individuálny mimo rozvrh.

Cena: 10,-

Vedená hodina

Na hodine všetci zúčastnený praktizujú ásany v jednom tempe. Učiteľ skupinu vedie ústne. Delí sa na skrátenú vedenú hodinu a vedenú hodinu celej prvej série.

Skrátená vedená hodina

Je vhodná aj pre začiatočníkov. Na začiatku hodiny je vysvetlený systém dychu a spôsob akým sa prepája s pohybom. Počas hodiny budú vysvetlené varianty ásan tak aby ich dokázal praktizovať každý.

Táto hodina je vhodná pre všetky úrovne.

Začiatok hodiny je pevne stanovený v rozvrhu. Doporučený príchod 15minút pred začiatkom hodiny.

Cena: 5,-

Vedená hodina celej prvej série

Je určená pre ľudí, ktorý majú vybudovanú svoju dennú jogovú prax a poznajú systém Aštanga jogy. Počas hodiny si môžu osvojiť správnu vinjásu a tempo akým by sa teoreticky mala prvá séria praktizovať.

Začiatok hodiny je pevne stanovený v rozvrhu. Doporučený príchod 15minút pred začiatkom hodiny.

Cena: 5,-