IMG_3776
IMG_3775
IMG_3664
IMG_3773

Vimana

Vimana je slovo v jazyku sanskrit. V starovekých védskych textoch sa týmto slovom opisujú dopravné prostriedky, lietajúce paláce, v ktorých zostúpili bohovia z nebies na zem. Joga je prostriedkom pre dosiahnutie jednoty. Takto vznikol názov štúdia Vimana vo Zvolene.

Vo Vimane sa odovzdáva učenie potrebné pre pochopenie systému Aštanga jogy.

Vimana je miesto kde Vám budú odovzdané informácie, na základe ktorých si budete môcť vybudovať svoju vlastnú dennú jogovú prax. Hodiny a kurzy sa uskutočňujú v príjemných priestoroch s rozlohou cez 50m².  Bolo myslené na obe pohlavia, a teda súkromie pri prezliekaní majú ženy aj muži. Priestory majú vlastné nezávislé kúrenie. Majú konzistentnú teplotu potrebnú pre prax.

Poslanie Vimany nie je mať naplnený rozvrh od rána do večera. Poslanie Vimany je dať každému odvážlivcovi nástroj pomocou, ktorého spozná samého seba – ten nástroj sa volá joga.